Vi hjälper dig

Säker El Stockholm, installerar och underhåller elektriska system för ett stort antal kunder runt om i Stockholm och i omkringliggande områden.

Vi är specialister i det vi gör och är erfarna i nykonstruktion, upprustningsprojekt och underhåll av lokaler för butiker, kontor, industri, skolor, äldre byggnader och tät-bebodda bostadsområden.

Vi är bäst på installation av solenergi-system och laddbox för elbilar. Vi är nämligen det enda företaget i Sverige som framgångsrikt har installerat ett dubbelt växelriktande Solax-system (double inverter of solax power systems).

Säker El Stockholm försäkrar en högkvalitativ, smart och kostnadseffektiv design. Vi har långtgående samarbete med arkitektfirmor, entreprenad, utvecklare och ägare som alla litar på Säker El:s kvalitativa arbete. Säker El Stockholm prioriterar alltid kundnöjdhet och ser varje projekt som bryggan till en långsiktig relation med både nya och befintliga kunder.